Stowarzyszenie Zero Grawitacji

ul.Potocka 33A/43, 01-631 Warszawa
NIP 5242750552
REGON 146045452

telefon: 503 831 827
mail: kontakt@zerograwitacji.pl

Rachunek bankowy – Bank BGŻ
08 2030 0045 1110 0000 0387 3850

Stowarzyszenie wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy pod nr 238.

 


Chcesz wysłać do nas wiadomość? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.