Stowarzyszenie Zero Grawitacji

ul.Potocka 33A/43, 01-631 Warszawa
NIP 5242750552
REGON 146045452

telefon: 503 831 827
mail: kontakt@zerograwitacji.pl

Rachunek bankowy – Bank BNP
08 2030 0045 1110 0000 0387 3850

Stowarzyszenie wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy pod nr 238.