Categories Menu
займ на карту

Kontakt

Stowarzyszenie Zero Grawitacji

Zobacz nas również na:
facebook | youtube | instagram

www.zerograwitacji.pl
mail: kontakt@zerograwitacji.pl
fb: Stowarzyszenie Zero Grawitacji
telefon: 503 831 827
adres: ul.Potocka 33A/43, 01-631 Warszawa

NIP 5242750552
REGON 146045452

Rachunek bankowy – Bank BGŻ
08 2030 0045 1110 0000 0387 3850

Stowarzyszenie wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy pod nr 238.